Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσατε προσεκτικά τις κάτωθι δηλώσεις πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία. Η τοποθέτηση παραγγελίας μέσω του ιστότοπού μας, συνεπάγεται αυτομάτως ότι έχετε αναγνώσει και αποδέχεστε πλήρως τις παρακάτω δηλώσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείσθε να μην προβείτε σε τοποθέτηση παραγγελίας μέσω του ιστότοπού μας, αλλά μέσω επικοινωνίας να γνωστοποιήσετε στην εταιρία μας τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Επιστροφές τυπωμένων με το σχέδιο του πελάτη προϊόντων, τα οποία δεν είναι ελαττωματικά ή κακέκτυπα, δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
 • Σε περίπτωση κακέκτυπων ή ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την PERFECT advertising και να αποστείλει, μέσω email, ευκρινές σχετικό φωτογραφικό υλικό που να υποδεικνύει με σαφήνεια τον όγκο και την φύση του προβλήματος. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κατανόηση του προβλήματος από την εταιρεία, ενδεχομένως να ζητηθεί από τον πελάτη να αποστείλει φυσικά δείγματα των κακέκτυπων ή ελαττωματικών προϊόντων. Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων αυτών βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την PERFECT advertising.
 • Εάν, μετά τα ανωτέρω, διαπιστωθεί ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα κακέκτυπου ή ελαττωματικού προϊόντος, τότε ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει στην PERFECT advertising αποκλειστικά και μόνο την ποσότητα των προϊόντων που φέρουν το πρόβλημα, εκδίδοντας αντίστοιχο δελτίο αποστολής επιστροφής της ποσότητας με τα προβληματικά προϊόντα. Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων αυτών βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την PERFECT advertising.
 • Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω η PERFECT advertising οφείλει να αποζημιώσει στο ακέραιο τον πελάτη για την ποσότητα των κακέκτυπων ή ελαττωματικών προϊόντων και μόνον γι’ αυτή. Στην περίπτωση αυτή δε, η PERFECT advertising διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα επιλογής να αποζημιώσει τον πελάτη είτε α) επιστρέφοντας το ποσό που αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά, μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό του πελάτη, είτε β) αντικαθιστώντας την προβληματική ποσότητα. Στην β) περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων αυτών βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την PERFECT advertising.
 • Σε κάθε περίπτωση καμία εκ των παραπάνω αξιώσεων δεν γίνεται δεκτή, εάν ο πελάτης δεν έρθει σε επαφή με την PERFECT advertising εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς που εξέδωσε η PERFECT advertising για την σχετική παραγγελία.
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 • Επιστροφές προϊόντων χωρίς εκτύπωση γίνονται δεκτές εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς που εξέδωσε η PERFECT advertising για την σχετική παραγγελία.
 • Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων αυτών βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.
 • Για την επιστροφή των προϊόντων, ο πελάτης οφείλει να εκδώσει σχετικό δελτίο αποστολής επιστροφής των προϊόντων προς την PERFECT advertising.
 • Τα επιστρεπτέα προϊόντα θα πρέπει να είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση με αυτήν που είχαν αποσταλεί από την PERFECT advertising στον πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή και τα εμπορεύματα επιστρέφουν ξανά στον πελάτη, με δικά του μεταφορικά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα αξίωσης κανενός είδους αποζημίωσης.
 • Στην περίπτωση που βεβαιωθεί από την PERFECT advertising ότι τα επιστρεπτέα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που ήταν όταν αρχικά είχαν αποσταλεί στον πελάτη, τότε η PERFECT advertising οφείλει να επιστρέψει στον πελάτη την αξία των επιστρεπτέων προϊόντων, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα αυτά με άλλα προϊόντα, επιλογής του πελάτη, ίσης αξίας.
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
 • Τα μεταφορικά έξοδα αποστολής των προϊόντων μας είναι δωρεάν προς όλους τους προορισμούς, εντός Ελλάδας και τα προϊόντα παραδίδονται προς έναν προορισμό που θα ορίσει ο πελάτης.
 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί τμηματική αποστολή της παραγγελίας προς διαφορετικούς προορισμούς, τότε τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για έναν προορισμό και τα έξοδα αποστολής για τους υπόλοιπους προορισμούς επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
 • Η PERFECT advertising δεν αναλαμβάνει την εξ’ αρχής δημιουργία σχεδίων παρά μόνο την προσαρμογή έτοιμων σχεδίων στο προϊόν που επιθυμεί να παραγγείλει ο πελάτης.
 • Οι χρόνοι παράδοσης μιας παραγγελίας εξαρτώνται από την ποσότητα παραγγελίας, από το είδος του προϊόντος και από τον όγκο εργασιών της PERFECT advertising, την περίοδο που πρόκειται να τοποθετηθεί η παραγγελία. Επομένως είναι ένα αστάθμητος αριθμός και καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν επικοινωνίας του πελάτη με την PERFECT advertising.
 • Η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται είτε με ιδιωτικά μέσα της PERFECT advertising, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Η τοποθέτηση παραγγελιών μέσω του ιστότοπου  www.perfectadv.gr προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των παραπάνω όρων. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία που τυχόν προκύψει σχετικά με τα ανωτέρω, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική – εξωδικαστική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή επάνω

Σύνδεση