Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσατε προσεκτικά τους κάτωθι όρους πριν προβείτε στην χρήση/επίσκεψη στον ιστότοπο μας. Η επίσκεψη/περιήγηση/χρήση του ιστότοπου μας συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρακάτω όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείσθε να μην προβείτε σε χρήση του ιστότοπου και των ιστοσελίδων αυτού, αλλά μέσω επικοινωνίας να γνωστοποιήσετε  στην εταιρία μας τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr), πριν από την χρήση/περιήγηση/επίσκεψη του στις ιστοσελίδες του. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς και σε περίπτωση μη αποδοχής οιοδήποτε όρου, τότε απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου (www.perfectadv.gr) και κατά προέκταση οφείλει να μην κάνει χρήση του και να μην περιηγηθεί στις ιστοσελίδες αυτού.
 • Δια τις παρούσης, ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr) δεσμεύεται ρητά ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr).
 • Η χρήση/επίσκεψη στον παρόν ιστότοπο (www.perfectadv.gr) και κατά προέκταση στις ιστοσελίδες του, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr)
 • Οι όροι χρήσης του ιστότοπου (www.perfectadv.gr) είναι δεσμευτικοί.
 • Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr) μπορούν να αναθεωρηθούν ή να ενημερωθούν ή γενικότερα να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν για όλους τους χρήστες/επισκέπτες. Ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να μεριμνήσει αυτοβούλως για την ενημέρωση του σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου αυτού (www.perfectadv.gr) καθώς η χρήση του ιστότοπου αυτού και κατά προέκταση η περιήγηση στις ιστοσελίδες του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.
 • Η χρήση του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr) διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο (www.perfectadv.gr) σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους του ιστότοπου, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • H συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου www.perfectadv.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
 • H διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα διαβιβάσει, να τα διαθέσει, να τα δημοσιοποιήσει ή να τα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση, διάθεση ή κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.
 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.perfectadv.grή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr,με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της διαχειρίστριας εταιρίας του ιστότοπου, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
 • Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr καθώς και οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται εθελοντικά από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.perfectadv.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο:
 1. Για σκοπούς επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
 2. Για ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο www.perfectadv.gr
 • Για γενική ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με αλλαγές, διορθώσεις ή ενημερώσεις που αφορούν το περιεχόμενο του ιστότοπου www.perfectadv.gr
 1. Για ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών για προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο www.perfectadv.gr
 2. Για την έκδοση παραστατικών αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από την διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr ή από συνεργάτες αυτής.
 3. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων δημοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου www.perfectadv.gr
 • Για κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου perfectadv.gr μπορεί να επικοινωνήσει με την διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους ενδιαφερομένους χρήστες/επισκέπτες. Παρόλα αυτά, όλες οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του ιστότοπου www.perfectadv.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογότυπων, κειμένων, των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της διαχειρίστριας εταιρείας του ιστότοπου www.perfectadv.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επομένως κανένα εκ των προαναφερθέντων δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναλογικής ή ψηφιακής εγγραφής, τροποποίησης, μεταποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας εταιρείας του ιστότοπου www.perfectadv.gr, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου www.perfectadv.gr, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου, από την σχετική ενότητα στον ιστότοπο.

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

 • Ο ιστότοπος www.perfectadv.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ρητά ότι εισέρχεται σε αυτούς με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.grγια τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν ή για οποιαδήποτε τύπου ζημία προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση/επίσκεψη του σε αυτούς τους ιστότοπους.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “υιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. H διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων και σελίδων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων ή ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΧΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την λειτουργία του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή δυσλειτουργίες στην λειτουργία του ιστότοπου λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του παρόντος ιστότοπου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστότοπου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.grδεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος www.perfectadv.gr ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια και βλαπτικά συστατικά. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.grδεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ιστότοπου www.perfectadv.grκαθώς και συγγενικών ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, εξυπηρετήσεων, επισκευών ή αντικαταστάσεων το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr.
 • Κάθε προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του παρόντος ιστότοπου (www.perfectadv.gr) θεωρείτε παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
 • Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου www.perfectadv.gr και κατά προέκταση των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των επιλογών αυτού, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με γνώση των παρόντων όρων και των ενδεχόμενων συνεπειών.
 • Σε καμία περίπτωση  η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.perfectadv.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.perfectadv.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο και τις επιλογές των ιστοσελίδων του ιστότοπου  www.perfectadv.gr, που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.
 • Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.perfectadv.gr υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση.
 • Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.perfectadv.gr παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” και η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, ο ιστότοπος www.perfectadv.grδεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
 • Η χρήση του ιστότοπου  www.perfectadv.gr προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε κάθε περίπτωση η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου www.perfectadv.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των παραπάνω όρων. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία που τυχόν προκύψει σχετικά με την λειτουργία και χρήση του ιστότοπου www.perfectadv.gr, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική – εξωδικαστική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του ιστότοπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Επιστροφή επάνω

Σύνδεση